Loading...

Лаборатория за меден концентрат – Аурубис


Радулов-Ел взе участие в проекта на Аурубис за изграждане на складове за медни суровини на територията на БМФ Порт Бургас, като изцяло изгради лаборатория за анализ на меден концентрат.

Новите съоръжения предоставят възможност медните концентрати да се транспортират и съхраняват в затворени пространства, като насипният материал се обработва без загуби и разпиляване.

Инвестицията е на стойност 15 милиона евро. Тя включва: технологични съоръжения за разтоварване от кораби на медни концентрати, тяхното транспортиране, анализиране, автоматизирано претегляне, складиране в затворен склад и товарене на ЖП вагони за транспортиране към производствената база на „Аурубис България“ в района на Средногорието.

Целият процес се управлява от команден пулт чрез система за управление с последно поколение контролери. Той включва грайферни кранове за разтоварване на медните концентрати в два приемни бункера, гумено-лентови транспортьори, разположени в закрити галерии, лаборатория за анализ на медният концентрат, склад с място за разделно складиране на различните качества концентрати със застроена площ от 6 000 кв. м. и проектен капацитет 65 000 тона. Изградена е оросителна система против разпрашаване при разтоварване, както и помощна сграда за товарене на ЖП вагони.