Loading...

Ел инсталация за дома – направи си сам!

Ел инсталация в дома

Електрическа инсталация задължително присъстват във всяка постройка/къща и често е източник на неприятни повреди, които, ако не се отстранят навреме, може да създадат сериозни неприятности, включително да се стигне до нещастни случаи от токов удар или пожар. Темата е много обширна, за да бъде казано всичко с една или няколко статии. Затова ще трябва да се ограничим само с по-важното за поддръжката и ремонта на ел инсталациите, които са по силите на всеки домашен майстор.
С много малки изключения, и то основно в промишлеността, където често се използва трифазен ток, електроинсталацията е нещо по-различно от еднофазна система – т.е. електричеството тече по два проводника, като напрежението помежду им разбира се е 220 V. Винаги Единият е фазовият проводник, а другият е неутралният „нулев“ (нулата) проводник. При добре заземена мрежа ел потенциала между неутралният проводник(нулевият) и земята трябва да бъде равен или близък до нула. При екстремно дълги и силно разклонени мрежи в крайните или крайградските квартали често между нулевия или неутралния проводник и земята може да бъде измерен електрически потенциал. При добре изпълнена ел инсталация между неутралния проводник и други заземени метални инсталации, като някакви водопровод с метални тръби и кранове, например, не би трябвало да има потенциална разлика. (С Наредбата №3/2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и в Република България се въвежда трипроводна линия за вътрешни ел инсталации, като третият проводник е винаги заземителен.)

Ел контактСпоред мощността на захранваните ел уреди инсталацията най-често се изпълнява в три кръга – осветление (осветителните тела на целия дом), обикновени контакти и усилени контакти. Поради сравнително доста малкото натоварване на мрежата за осветителните тела там обикновено се използва меден проводник с напречно сечение 1,5 mm2 и се защитава с предпазител(бушон) за максимална сила на тока 10 А. Проводници с такова сечение са подходящи за системи с максимално натоварване до 2,2 kW.
Обикновените електрически контакти биват захранвани от проводници с напречно сечение 2,5 mm² и се защитават с предпазител(бушон) 16 А. Допустимото максимално натоварване е 4,4 kW.
За захранване на на нещо по-мощно, като отоплителни електрически печки, големи кухненски печки или бойлери се предвижда силова инсталация с доста по-големи и дебели проводници с напречно сечение 4 mm2 и предпазител за 25 А. Инсталация с такива проводници издържа максимално натоварване до 5,5 kW.
Инсталацията е хубаво да се разделя на самостоятелни кръгове не само по етажи(за многоетажните сгради), но и според натоварването, а при възможност не е лошо да се разделя и по помещения. Една инсталация на колкото повече кръгове е разделена – толкова по-добре! При многокръгова ел инсталация изключването на един предпазител ще предизвика спиране на тока само в едно помещение(стая), а не на целия етаж например. Също така се смята за много груба и недопустима грешка да се обединяват осветителни със силови кръгове. При двуетажна къща на всеки етаж е хубаво да се поставя отделно разклонително електрическо табло с предпазители. Линията между него и основното табло с електромерите абсолютно винаги се прави с проводник със сечение не по-малко от 6 mm² и се защитава с предпазител 35 А.

Ако все пак прецените, че е по добре да се обърнете към специалисти в областта, имайте в предвид, че Радулов Ел е една от утвърдените фирми за ел инсталации и други електро услуги в град Бургас. Моля позвънете на тел: 089 673 9938 за повече информация.