-Ka4ika

Фирменият Шоурум на ЕТ “Качика“ бе един от първите обекти реализирани от “Радулов – Ел“