Цялостно преустройство и изграждане на електрическата инсталация в целия училищен комплекс на ПГКПИ Бургас.

Учебен корпус Учебна фирмаОбщежитие