AKVA_JALIDE1

„Радулов-Ел“ взе  участие в реставрирането и изграждането на историческия град “Аква Калиде“, намиращ се в района на Бургаските минерални бани.

За архилоогическият обект е известно,че е бил тракийско светилище, а след това и баня в различните епохи. Доказано е, че минералните бани са посещавани от Филип II Македонски, ромейските императори Юстиниан I и Константин IV Погонат, българския кан Тервел, и султан Сюлейман Великолепни.